Ciernokoseliar  22.06.2022, 13:21 | #389114
https://www.teraz.sk/slovensko/v-bratislavskej-nemocnici-ruzinov-vyope/642608-clanok .html no ale uznajce**01

  PeterN 22.06.2022, 13:23 | #691157
  **01**01 joj sak sme len ludze **01 stane se kazdemu
  kosenek29 22.06.2022, 13:34 | #691158
  v rádiu teraz dávali**01