petert22  25.11.2021, 15:16 | #379986
https://www.tipsport.sk/tiket?idu=-70340364300&idb=1134185&hash=3f2be712&affid=8NjHh oHrr5hFAgzjFC0zJg ja si zahram tu karty. V zapasoch Slavie ich byva pozehnane, kurz super **22