Ypsylon  01.12.2019, 11:33 | #351329
Prosím Vás pekne, vie mi niekto povedať prečo mi tento tiket vyhodnotili takto: https://tipkurz2.etipos.sk/tiket/7e856357de760a7fdaee70b3d2feafbf

... a dokonca v mobilnej aplikácií dokonca tam mám LYŽOVANIE REMÍZU, tak to je už nonsens


**14**18

...alebo ten Barcziho asistent môže všetko boha mu naraz!**14**14**16**16

Ďakujem

  majster 01.12.2019, 12:29 | #641046
  prečo maš tam predaný??
  Ypsylon 01.12.2019, 13:07 | #641048
  nepredával som ho! už som písal reklamáciu, odpísali mi, že výhra je vyplatená, tak som písal, že áno, ale prečo nie tých 17 éčiek, teraz čakám na odpoveď, proste nechápem, že keď Feuz bol tretí prečo chcú vyplatiť iba polovicu**20**14
  Ypsylon 01.12.2019, 14:40 | #641055
  Tak tu je odpoveď, skutok sa nestal:
Článok 13
Nárok na výhru
Nárok na výhru v internetových stávkach TIPKURZ.SK z riadne uzatvorených stávok, pokiaľ neboli ovplyvnené udalosťami alebo okolnosťami uvedenými v článku 12 vzniká:
pri sólo stávkach, pri uhádnutí tipovaného výsledku a dodržaní príslušných ustanovení tohto Herného plánu;
pri kumulatívnych stávkach vzniká za predpokladu, že hráč uhádne všetky tipované udalosti a pri systémových stávkach, že hráč uhádne všetky stávkové udalosti aspoň v jednej z kombinácií systému a súčasne pri dodržaní príslušných ustanovení tohto Herného plánu;
v prípade odvodených tipov stávok, ak budú splnené podmienky stanovené v každom druhu špeciálnej stávky a dodržaní príslušných ustanovení tohto Herného plánu;
v prípade rovnakého umiestnenia jednotlivcov či družstiev v stávke na víťaza (umiestnenie) ide o tzv. mŕtvy výsledok a výhra sa stanovuje nasledovne:
stanovenie výšky výherného kurzu pri stávke na víťaza. Ak sa dvaja alebo viacerí jednotlivci (družstvá) delia o prvé miesto v jednej súťaži (pretekoch), delia sa ich jednotlivé hracie kurzy počtom víťazných jednotlivcov (družstiev). Napríklad: v lyžovaní, L. Kjus s kurzom 4,00 a H. Maier s kurzom 1,5 sa delia o prvé miesto v Super G. Výherný kurz u L. Kjusa bude 4,00/2, to znamená 2,00 a u H. Maiera bude 1,50/2, to znamená 0,75;
stanovenie výšky výherného kurzu pri stávke na umiestnenie. Príklad: B. Raich s kurzom 6,00 do tretieho miesta skončil presne na treťom mieste spolu s ďalšími dvoma pretekármi. Potom sa jeho výherný kurz vydelí tromi. Čiže výsledný výherný kurz na túto udalosť bude 6,00/3 = 2,00. No ak by B. Raich skončil s kurzom 6,00 do tretieho miesta na druhom mieste a delil by sa o druhé miesto s ďalšími dvoma pretekármi, jeho výherný kurz by bol 2/3 zo 6,00, čiže 4,00.**18**14
  Ypsylon 01.12.2019, 14:42 | #641056
  Článok jak sviňa, keby boli ôsmy tretí tak ešte treba doplacic, chuj do teho**27**24
  majster 01.12.2019, 15:39 | #641065
 
no ale maš polovicu, nie tretinu, ked skončil tretí, tak by si mal byť rád **08, maš čas pozri ten ich paragracf, neznalosť neospr....**01